Qui som?

DID: Dinamització i Documentació per a la Igualtat d’Oportunitats és una entitat sense ànim de lucre d’intervenció social i educativa que neix, a finals del 2006, amb la intenció de promoure la igualtat d’oportunitats en la nostra societat.

Emmarca les seves accions dins de la societat relacional en la que ens trobem, on el món mercantil, l’Administració Pública i les Organitzacions No Lucratives s’han de corresponsabilitzar en la lluita per una societat més igualitària.

Per tant, per poder respondre a les necessitats socials actuals i les que aniran sorgint, oferim els nostres serveis a totes aquelles organitzacions públiques i privades, entitats diverses, persones i/o grups que precisin d’intervencions a nivell socio-educatiu individual i comunitari.

IDEARI

flecha1

– Igualtat de gènere: La perspectiva de gènere i la prevenció de la violència masclista són elements clau en totes les nostres actuacions. La seva aplicació va des de la pròpia organització de l’entitat fins al disseny i implementació dels nostres serveis i projectes.

flecha2

– Accessibilitat Universal: Totes les persones tenen dret a gaudir d’una vida plena. Per tant l’accessibilitat universal és la condició per garantir el benestar de les persones i la seva participació d’una vida social satisfactòria.

flecha8

– Nous Usos Socials del Temps: Defensem l’aplicació de totes les accions que facilitin una millor conciliació dels diferents temps d’una persona potenciant la corresponsabilització social en tots els àmbits.

flecha6

Promoció de la Salut: Entenem salut no només com la absència de malalties, sinó com un estat complert de benestar físic, psicològic i social que garanteix a les persones millorar la seva qualitat de vida.

flecha5

– Respecte durant la infantesa: És fonamental que els infants gaudeixin d’una vida plena a partir de l’aprenentatge i experiències que reforcin les seves capacitats personals. El respecte i la individualitat seran la base per al treball en aquesta etapa vital.

flecha4

– Apoderament: La promoció de l’autonomia personal és la base de les actuacions de l’entitat. D’aquesta forma es garanteix que les persones siguin les protagonistes principals de les seves vides.

flecha10

– Professionalitat: Totes les accions que es porten a terme des de l’entitat estan recolzades per un grup professional plenament qualificat en les seves especialitzacions. Aquesta és la única manera de garantir la qualitat i l’optimització dels recursos i serveis.

flecha7

– Multidisciplinarietat: L’espai relacional entre els equips professionals de diferents disciplines amb la intenció d’aconseguir objectius comuns, és imprescindible per garantir intervencions integrals cap a les persones o per tirar endavant serveis a la comunitat.

flecha9

-Transversalitat: L’atenció a les persones requereix la integració de diferents àmbits de treball tots aquests actuant en base a uns mateixos criteris d’intervenció. La confluència de les línies estratègiques d’aquest ideari seria l’exemple del treball transversal que es realitza des de la nostra entitat.

flecha3

 – Transparència: La gestió sostenible i la transparència són un compromís de la nostra entitat des de la seva creació. Treballem cada dia per tal que els nostres processos generin confiança en tots els espais de treball.