ESPAI INFORMÀTIC

DID Associació en col·laboració amb Espai Lúdic realitza cursos oberts a tota la ciutadania per apropar les noves tecnologies a tothom.

Objectiu general:

Empoderar la gent gran i les entitats promovent l’ús de les Noves Tecnologies per tal d’afavorir la participació activa i el treball en xarxa en el seu entorn més proper.

Objectius específics:

  • Trencar l’escletxa digital que pateix el col·lectiu de la gent gran.

  • Formar la gent gran que formen part de les entitats per tal de millorar la gestió interna i diària de les mateixes.

  • Oferir assessorament especific i resolució de dubtes puntuals pel que fa a l’ús de les TICS tant a entitats com a persones en particular.

  • Utilitzar les tecnologies de la informació com a eina de treball inclusiva que facilita el treball en xarxa i dóna visibilitat a grups i persones que es troben en risc d’exclusió.

  • Fomentar la presència on-line de la gent gran i les entitats.

  • Promoure i facilitar la participació de les entitats en el desenvolupament  d’actuacions i accions comunitàries.

  • Facilitar la participació de les persones nouvingudes a les entitats i associacions dotant-les de recursos i formació, i evitar els obstacles que ho impedeixen.

  • Oferir formacions específiques que facilitin l’ús de les noves tecnologies tan per a l’oci personal com per al treball a les entitats.

  • Establir nexes d’unió i comunicació amb altres entitats per tal de potenciar el treball en xarxa.

eespaiinformweb

Si voleu contactar amb nosaltres: espai.informatica@gmail.com

Podeu seguirnos a Facebook: https://www.facebook.com/Espai-inform%C3%A0tic-167400346930597/

cartell-informatica-16-17

 

col·labora

226ac375-b412-40fe-9756-878aef27afee        espaimini